Mājas aprūpe

Pierakstīties pie speciālistiem var pa tālruni +371 65707093

SIA "Ludzas medicīnas centrs" piedāvā veselības aprūpi mājās.

Mājas aprūpei var pieteikties pa tālruni:
20011408
pie vadītāja vietnieces veselības aprūpes jomā
Skaidrītes Sandalānes

Katra mājas aprūpe tiek individuāli saskaņota ar pacientu personīgi, pacientam ērtajā laikā!

Veselības aprūpe mājās ietver šādus pakalpojumus:

 • medikamentu ievadīšana;
 • ādas bojājumu aprūpe;
 • mākslīgās atveres ileostomas un kolostomas aprūpe, tai skaitā pacienta un viņa tuvinieku izglītošana un apmācība par mākslīgās atveres (stomas) aprūpi, kuru dienests vienam apmaksā ne vairāk kā piecas reizes, izņemot traheostomas, gastrostomas, nefrostomas, cistostomas aprūpi, kuru dienests apmaksā atbilstoši faktisko sniegto pakalpojumu skaitam;
 • enterālu barošana caur zondi;
 • rehabilitācijas pakalpojumus pacientiem ar diagnozēm: (subarahnoidāls asinsizplūdums; intracerebrāls asinsizplūdums; smadzeņu infarkts; insults, neprecizējot, vai tas ir asinsizplūdums vai infarkts; cerebrovaskulāru slimību sekas) un bērniem, kas atrodas SIA "Bērnu klīniskās universitātes slimnīcas"paliatīvās aprūpes kabineta uzskaitē;
 • Ilgstošu plaušu mākslīgo ventilāciju.

SIA "Ludzas medicīnas centrs" mājas aprūpi veic šāds sertificēts medicīnas personāls:

 • fizikālās un rehabilitācijas medicīnas ārsts Lorita Rižakova;
 • ambulatora dienesta ārsta palīgs Marita Strode;
 • ķirurģiskās aprūpes māsa Regīna Mikijanska;
 • ķirurģiskās aprūpes māsa Biruta Romancāne;
 • internās aprūpes māsa Jolanta Guitāne;
 • internās aprūpes māsa Aira Cunska;
 • bērnu aprūpes māsa Irina Martinova;
 • ambulatorās aprūpes māsa Alla Stabrovska;
 • ambulatorās aprūpes māsa Skaidrīte Sandalāne;
 • internās aprūpes māsa Indra Senkāne;
 • fizioterapeits Diāna Romanova;