Jaunumi
VisaptveroÅ”u, ilgtspējÄ«gu un integrētu veselÄ«bas pakalpojumu sniegÅ”ana!

“InfrastruktÅ«ras uzlabošana SIA “Ludzas medicÄ«nas centrs” ambulatoro veselÄ«bas aprÅ«pes pakalpojumu nodrošināšanai”

ĀrstniecÄ«bas iestādes pēdējā desmitgadē ir ievērojami mainÄ«jušÄs, jo arvien pieaug pacientu prasÄ«bas attiecÄ«bā uz ārstniecÄ«bas procesa norisi un rezultātu, strauji attÄ«stās sarežģītas medicÄ«niskās tehnoloÄ£ijas un infekcijas slimÄ«bu izplatÄ«ba ievieš noteiktu prasÄ«bu ievērošanu. Covid-19 pandēmija radÄ«ja ievērojamu ietekmi uz sabiedrÄ«bas veselÄ«bu un veselÄ«bas aprÅ«pes sistēmu, un Ä«paši saasināja problēmas veselÄ«bas aprÅ«pē, t.sk. neatbilstošu ārstniecÄ«bas iestāžu infrastruktÅ«ru un nepietiekamu gatavÄ«bu ārkārtas situācijām veselÄ«bas aprÅ«pē.

COVID 19 pandēmija deva iespēju izvērtēt vai infekcijas slimÄ«bu izplatÄ«bas paaugstināta riska apstākļos ārstniecÄ«bas iestādēs ir pieejami ambulatoro pakalpojumi iedzÄ«votājiem, kā arÄ« vides piekļūstamÄ«bu pacientiem ar funkcionāliem traucējumiem un epidemioloÄ£isko prasÄ«bu nodrošināšanas iespējas.

Šodien, 2024.gada 11.janvārÄ« SIA “Ludzas MedicÄ«nas  centrs” parakstÄ«ja lÄ«gumu ar Centrālo finanšu un lÄ«gumu aÄ£entÅ«ru par Eiropas SavienÄ«bas Atveseļošanas un noturÄ«bas mehānisma fonda projekta Ä«stenošanu.

Projekta mērÄ·is ir uzlabot SIA "Ludzas medicÄ«nas centrs" infrastruktÅ«ru, nodrošinot visaptverošu, ilgtspējÄ«gu un integrētu veselÄ«bas pakalpojumu sniegšanu, lai mazinātu infekciju slimÄ«bu izplatÄ«bu un veicinātu epidemioloÄ£isko prasÄ«bu ievērošanu.

Lai attÄ«stÄ«tu uz pacientu centrētu integrētu un visaptverošu veselÄ«bas aprÅ«pi, paaugstinātu pakalpojumu efektivitāti un stiprinātu ambulatoro pakalpojumu sniegšanu Ludzas novada un kaimiņnovadu iedzÄ«votājiem, aprÅ«pes nodaļa, funkcionālās diagnostikas kabinets, diagnostikas nodaļa, rehabilitācijas nodaļa, fizikālās terapijas, ginekologa kabinets, pneimonologa, otorinolaringologa kabinets un dienas stacionārs tiks aprÄ«kots ar jaunām iekārtām un tehnoloÄ£ijām, uzlabojot infrastruktÅ«ru ambulatorajā ēkā, lÄ«dz ar to, tiks nodrošināta atbilstoša vide pakalpojumu saņemšanai un epidemioloÄ£isko prasÄ«bu nodrošināšana.

 

Projekta ietvaros pilnveidojot ambulatorās ēkas infrastruktÅ«ru, tiks nomainÄ«tas arÄ« ārdurvis uz automātiski atveramām, uzlabojot fiziskās vides piekļūstamÄ«bu, tai skaitā piekļuvi personām ar funkcionāliem traucējumiem, kā arÄ« nodrošinot epidemioloÄ£isko prasÄ«bu ievērošanu.

Projekta ietvaros slimnÄ«cas ēkā pacientu uzturēšanas telpās tiks uzlabota un pilnveidota ventilācijas sistēma, nomainot sterilos hepafiltrus.

Projekta kopējās izmaksas sastāda 271 400,00 EUR. Atbalsta summa - 218 715,97 EUR  no tām Atveseļošanas fonda finansējums: 180 757,00 EUR, valsts budžeta finansējums (pievienotās vērtÄ«bas nodokļa izmaksām): 37 958,97 EUR.

Projekta Ä«stenošanas laiks no  2024. gada 11.janvāra lÄ«dz 2024. gada 31.decembrim.

Projekts “InfrastruktÅ«ras uzlabošana SIA “Ludzas medicÄ«nas centrs” ambulatoro veselÄ«bas aprÅ«pes pakalpojumu nodrošināšanai”(Nr.4.1.1.3.i.0/1/23/I/CFLA/036) tiek Ä«stenots Eiropas SavienÄ«bas Atveseļošanas un noturÄ«bas mehānisma fonda ietvaros.


image