Kontakti
Administrācija
Amats/Nod.: Vārds, uzvārds Kontakti
Valdes loceklis
Juris Atstupens
Biroja administratore
Sandra Stjade
Personāldaļas inspektore
Ināra Anča
Juriste
Irina Aļošina
Galvenais inženieris
Gunārs Čeksters
Datortehniķis
Raimonds Taukačs
Medicīnas statistiķe
Lita Zujeva
Sabiedrisko attiecību speciāliste
Ilze Safi
Administrācija
Datu aizsardzības speciālists
Lauris Klagišs
Grāmatvedība
Amats/Nod.: Vārds, uzvārds Kontakti
Galvenā grāmatvede
Skaidrīte Pedāne
Algu grāmatvede
Aļona Jankovska
Grāmatveža palīgs
Ilze Safi
Uzskaitvede
Valentīna Fjodorova
Grāmatvedība
Ambulatorā daļa
Amats/Nod.: Vārds, uzvārds Kontakti
Vadītāja vietniece (veselības aprūpes jomā)
Skaidrīte Sandalāne
Reģistratūra
Ķirurģiskais kabinets
Diagnostiskās radioloģijas nodaļa
Procedūru kabinets
Vakcinācijas kabinets
Endokrinologa kabinets
Sieviešu slimību un grūtnieču aprūpes nodaļa
Klīniskās laboratorijas vadītāja
Lauma Broka
Klīniskā laboratorija
Rehabilitācija
Stacionārā daļa
Amats/Nod.: Vārds, uzvārds Kontakti
Uzņemšana
1. postenis (2.stāvs)
2. postenis (4.stāvs)
Aprūpes nodaļas virsmāsa
Ārstu kabinets
Mājas aprūpe
Zāļu un medicīnas preču noliktavas pārzine
Regīna Volkova
Patanatomijas nodaļa (morgs)