Iepirkumi

13.11.2013.

Paziņojums par iepirkumu

  
SIA „Ludzas rajona slimnīca”, reģ. Nr. 40003258973, Raiņa ielā 43, Ludzā, Ludzas novadā, LV-5701, izsludina iepirkumu Ultrasonogrāfijas iekārtas iegāde”, ID Nr. LRS 2013/9, atbilstoši Publisko iepirkumu likuma prasībām.

Nolikums LRS 2013/9

26.11.2013.

Atvēršanas protokols Nr. 2013/9/2

 

17.12.2013.

Paziņojums par pieņemto lēmumu

   SIA „Ludzas rajona slimnīca”, reģ. Nr. 40003258973, Raiņa ielā 43, Ludzā, Ludzas novadā, LV-5701, 19.06.2013. ir pieņēmusi lēmumu iepirkumā „Ultrasonogrāfijas  iekārtas iegāde”, ID Nr. LRS 2013/9.
 Nolemts slēgt līgumu ar SIA „TRADINTEK”, Reģ. Nr. 40003308634, Citadeles iela 2, Rīga, LV-1010. 
Līgumcena LVL 19956,00 bez PVN.

Ziņojums_LRS_2013_9

11.09.2013.

Paziņojums par iepirkumu

  
SIA „Ludzas rajona slimnīca”, reģ. Nr. 40003258973, Raiņa ielā 43, Ludzā, Ludzas novadā, LV-5701, izsludina iepirkumu Malkas piegāde SIA „Ludzas rajona slimnīca” vajadzībām
ID Nr. LRS 2013/8, atbilstoši Publisko iepirkumu likuma prasībām.

Instrukcija_ar_pielikumiem_LRS_2013_8

 

26.09.2013.

Paziņojums par pieņemto lēmumu

SIA „Ludzas rajona slimnīca”, reģ. Nr. 40003258973, Raiņa ielā 43, Ludzā, Ludzas novadā, LV-5701, iepirkumu komisija iepirkumā „Malkas piegāde SIA "Ludzas rajona slimnīca" vajadzībām”, ID Nr. LRS 2013/8, nolēma atzīt par uzvarētāju SIA "Skogssallskapet", reģ. Nr. 40003722788, ar līgumcenu bez PVN LVL 27900.00

Lēmums 


Līgums

12.09.2013.

Paziņojums par iepirkumu

  
SIA „Ludzas rajona slimnīca”, reģ. Nr. 40003258973, Raiņa ielā 43, Ludzā, Ludzas novadā, LV-5701, izsludina atklātu konkursu Laboratorijas reaģentu piegāde SIA „Ludzas rajona slimnīca” vajadzībām
ID Nr. LRS 2013/7, atbilstoši Publisko iepirkumu likuma prasībām.

Nolikums_ar_pielikumiem_LRS_2013_7


14.10.2013.
Atveršanas protokols Nr. 2013/7/2
 

18.10.2013.
Paziņojums par pieņemto lēmumu

SIA „Ludzas rajona slimnīca”, reģ. Nr. 40003258973, Raiņa ielā 43, Ludzā, Ludzas novadā, LV-5701, 27.06.2013. ir pieņēmusi lēmumu atklātā konkursā Laboratorijas reaģentu piegāde SIA „Ludzas rajona slimnīca” vajadzībām, ID Nr. LRS 2013/7.

Nolemts slēgt līgumu par laboratorijas reaģentu piegādi SIA „Ludzas rajona slimnīca” vajadzībām ar SIA „MEDILINK” (Reģ. Nr. 40003996045, Biķernieku iela 121, Rīga, LV-1021) un Siemens Osakeyhtio Latvijas filiāle (Reģ. Nr. 40103246186, Biroju iela 10, Lidosta „Rīga”, Mārupes nov., LV-2167) ar kopējo līgumcenu bez PVN LVL 40254,15.

Ziņojums

Līgums_LRS_2013_7_1

Līgums_LRS_2013_7_2

Līgums_LRS_2013_7_3

Līgums_LRS_2013_7_4

Līgums_LRS_2013_7_5

Līgums_LRS_2013_7_6

Līgums_LRS_2013_7_7

Līgums_LRS_2013_7_8

„Projekta „Energoefektivitātes paaugstināšana SIA „Ludzas rajona slimnīcas” ēkās” ietvaros nepieciešamās tehniskās dokumentācijas izstrāde un ar to saistīto pakalpojumu sniegšana”

11.09.2013.

Paziņojums par iepirkumu

  
SIA „Ludzas rajona slimnīca”, reģ. Nr. 40003258973, Raiņa ielā 43, Ludzā, Ludzas novadā, LV-5701, izsludina iepirkumu„Projekta „Energoefektivitātes paaugstināšana SIA „Ludzas rajona slimnīcas” ēkās” ietvaros nepieciešamās tehniskās dokumentācijas izstrāde un ar to saistīto pakalpojumu sniegšana”
ID Nr. LRS 2013/6, atbilstoši Publisko iepirkumu likuma prasībām.

Nolikums_ar_pielikumiem_2013_6


17.09.2013.
Atbilde_uz_ieinteresēta_piegadataja_jautajumiem

23.09.2013.
Atvēršanas protokols LRS 2013/6/3

15.11.2013.
Paziņojums par pieņemto lēmumu

SIA „Ludzas rajona slimnīca”, reģ. Nr. 40003258973, Raiņa ielā 43, Ludzā, Ludzas novadā, LV-5701, iepirkumu komisija iepirkumā  „Projekta „Energoefektivitātes paaugstināšana SIA „Ludzas rajona slimnīcas” ēkās” ietvaros nepieciešamās tehniskās dokumentācijas izstrāde un ar to saistīto pakalpojumu sniegšana”, ID Nr. LRS2013/6, komisija nolemj pārtraukt iepirkuma procedūru, sakarā ar Pasūtītāja finanšu līdzekļu nepietiekamību.

Ziņojums

20.08.2013.
 

Paziņojums par iepirkumu

  
SIA „Ludzas rajona slimnīca”, reģ. Nr. 40003258973, Raiņa ielā 43, Ludzā, Ludzas novadā, LV-5701, izsludina iepirkumu „Projekta „Energoefektivitātes paaugstināšana SIA „Ludzas rajona slimnīcas” ēkās” ietvaros nepieciešamās tehniskās dokumentācijas izstrāde un ar to saistīto pakalpojumu sniegšana”
ID Nr. LRS 2013/5, atbilstoši Publisko iepirkumu likuma prasībām.

Nolikums_LRS_2013-5.doc
Pielikumi_LRS_2013-5.doc

Atbilde_uz_ieinteresēta_piegadataja_jautajumiem
 

02.09.2013.
Paziņojums par pieņemto lēmumu

SIA „Ludzas rajona slimnīca”, reģ. Nr. 40003258973, Raiņa ielā 43, Ludzā, Ludzas novadā, LV-5701, iepirkumu komisija iepirkumā  „Projekta „Energoefektivitātes paaugstināšana SIA „Ludzas rajona slimnīcas” ēkās” ietvaros nepieciešamās tehniskās dokumentācijas izstrāde un ar to saistīto pakalpojumu sniegšana”, ID Nr. LRS2013/5, nolēma izbeigt iepirkuma procedūru, pamatojoties uz Publisko iepirkuma likuma 38.panta 1.daļu – konkrētajai iepirkuma procedūrai nav iesniegti piedāvājumi.

Lēmums