Iepirkumi

04.04.2019.

SIA "Ludzas medicīnas centrs", reģ. Nr.40003258973, Raiņa iela 43, Ludzā, Ludzas novadā, LV-5701 izsludina iepirkumu "Ārējā pacēlāja izbūve poliklīnikas ēkai 18.Novembra ielā 17, Ludzā" ID Nr.LMC 2019/4, atbilstoši Publisko iepirkumu likuma prasībām.

Piedāvājumi jāiesniedz SIA "Ludzas medicīnas centrs" Raiņa ielā 43, Ludza

Nolikums ar pielikumiem

Būvprojekts (daļa nr.1)

Būvprojekts (daļa nr.2)

Būvdarbu apjomi

Pieņemtais lēmums