Iepirkumi

17.01.2019.

SIA "Ludzas medicīnas centrs", reģ. Nr.40003258973, Raiņa iela 43, Ludzā, Ludzas novadā, LV-5701 izsludina iepirkumu "Malkas piegāde SIA "Ludzas medicīnas centrs" vajzdzībām" ID Nr.LMC 2019/1, atbilstoši Publisko iepirkumu likuma prasībām.

Piedāvājumi jāiesniedz EIS e-konkursa apakšsistēmā www.eis.gov.lv

Nolikums ar pielikumiem