Jaunumi

Veselības un arodslimību ārsta pieņemšana.
Laika posmā no 2019. gada 16. septembra līdz 4. oktobrim veselības un arodslimību ārsts atradīsies atvaļinājumā.
Ludzas poliklīnikā uzsākti pacēlāja izbūves darbi.
SIA „Ludzas Medicīnas centrs” īsteno Eiropas Reģionālās attīstības fonda atbalstīto projektu, viena no aktivitātēm ir ārējā pacēlāja izbūve poliklīnikas ēkai, lai no pirmā uz otro stāvu cilvēkiem ar īpašām vajadzībām nodrošinātu piekļuvi ēkā strādājošām ārstu praksēm.
Ludzas medicīnas centra speciālistu atvaļinājumu grafiks!
Ludzas medicīnas centra speciālistu atvaļinājumu grafiki 2019. gada vasaras periodam:
Ludzas medicīnas centrā jauns speciālists!
No 1. aprīļa SIA Ludzas medicīnas centrs uzsāk pieņemšanu ārsts - psihiatrs Sergejs Volkovs.
Ludzas medicīnas centrs īstenos ES projektu
Ārstniecības iestādes pēdējā desmitgadē ir ievērojami mainījušās, jo arvien pieaug pacientu prasības attiecībā uz ārstniecības procesa norisi un rezultātu, strauji attīstās sarežģītas medicīniskās tehnoloģijas. Veselības aprūpes kvalitāti ārstniecības iestādē nosaka vairāku faktoru kopums: gan infrastruktūra, medicīniskās tehnoloģijas, pakalpojuma kvalitāte, pieejamība un citi faktori. Ārstniecības iestādei ir jāpiemērojas esošajai mainīgajai situācijai, tādēļ nepārtraukti jāuzlabo kvalitatīvu veselības aprūpes pakalpojumu pieejamība un nodrošināšana.