Jaunumi

PIE POLIKLĪNIKAS ĒKAS IERĪKOTS PACĒLĀJS CILVĒKIEM AR KUSTĪBU TRAUCĒJUMIEM!
PIE POLIKLĪNIKAS ĒKAS IERĪKOTS PACĒLĀJS CILVĒKIEM AR KUSTĪBU TRAUCĒJUMIEM!
SIA “LUDZAS MEDICĪNAS CENTRS” PROJEKTA IETVAROS IEPĒRK MEDICĪNISKĀS IEKĀRTAS UN APRĪKOJUMU.
SIA “LUDZAS MEDICĪNAS CENTRS” PROJEKTA IETVAROS IEPĒRK MEDICĪNISKĀS IEKĀRTAS UN APRĪKOJUMU.
Veselības un arodslimību ārsta pieņemšana.
Laika posmā no 2019. gada 16. septembra līdz 4. oktobrim veselības un arodslimību ārsts atradīsies atvaļinājumā.
Ludzas poliklīnikā uzsākti pacēlāja izbūves darbi.
SIA „Ludzas Medicīnas centrs” īsteno Eiropas Reģionālās attīstības fonda atbalstīto projektu, viena no aktivitātēm ir ārējā pacēlāja izbūve poliklīnikas ēkai, lai no pirmā uz otro stāvu cilvēkiem ar īpašām vajadzībām nodrošinātu piekļuvi ēkā strādājošām ārstu praksēm.
Ludzas medicīnas centra speciālistu atvaļinājumu grafiks!
Ludzas medicīnas centra speciālistu atvaļinājumu grafiki 2019. gada vasaras periodam: