Ludzas slimnīca

SIA „Ludzas medicīnas centrs”

Reģistrācijas Nr.: 40003258973

AS „Citadele banka”

PARXLV22

Norēķinu konts: LV04PARX0002445600005

Adrese: Raiņa iela 43, Ludza, Ludzas nov., LV-5701

Tālr.: 657 07090

Fakss: 657 81110

e-pasts: rs.ludza@inbox.lv; info@ludzahospital.lv