Ludza hospital

Iz vēstures.

  Slimnīca Ļucinā ar 14 gultas vietām tika atvērta 1838. gadā. Slimnīcā strādāja viens lauku ārsts, kas apkalpoja pilsētu un visu apriņķi, feldšeris un akušiere. Pēc 1886. gada ziņām pacientu skaits slimnīcā bija 216 cilvēki gadā.

1886. gadā slimnīcā sāka strādāt Maskavas Universitātes beidzējs dr. A. Rekaševs (1859. – 1955.). Par saviem nopelniem A. Rekaševs tika apbalvots ar Trīszvaigžņu ordeni.

No 1905. gada apriņķa slimnīcu vadīja Mihails Bedržickis (1874. – 1962.). 1914. gadā, pirmā pasaules kara laikā, slimnīcā jau strādāja 3 ārsti.

Ilgus gadus slimnīca Ļucinā atradās divās vienstāvu ēkās. Ēkas atradās viena otrai pretī pāri ielai. Apriņķa vadība ne vienu reizi vien sprieda par jaunas apriņķa slimnīcas celtniecību, bet pirmais pasaules karš šī jautājuma risināšanu atmeta tālu prom. 1914. gadā pilsētā tika atvērti 3 kara hospitāļi.

1918. gada novembra beigās, pēc vācu karaspēka aiziešanas, stāvoklis apriņķī bija smags: postījumi, bads, infekcijas slimības. Bija izplatīti vēdera tīfs, kašķis. Tika izveidota sanitārā daļa, lai apstādinātu epidēmiju izplatīšanos.

Laika posmā starp diviem pasaules kariem Ludzā tika uzcelta apriņķa slimnīca ar 84 gultas vietām. Slimnīcā darbojās terapeitiskā, ķirurģiskā un sieviešu nodaļa. Bez tam pilsētā darbojās arī dr. S. Gureviča privātklīnika ar 20 gultas vietām plaušu un bērnu slimībām. 1937. gadā apriņķī strādāja 19 ārsti un 37 darbinieki, kuriem bija vidējā medicīniskā izglītība.

1944. gadā, vācu armijai atkāpjoties, apriņķa slimnīcas ēka tika uzspridzināta. Uz palikušajiem pamatiem 1962. gadā tika uzcelta jauna slimnīca, kurā arī atrodas Ludzas rajona slimnīcas stacionārs.

1989. gadā sākas slimnīcas jaunā korpusa celtniecības darbi.

1991. gadā slimnīcas jaunā korpusa celtniecība tiek iesaldēta.

1995. gadā jaunai ēkai uzlīks jumta segums un ēkas celtniecības darbi apstājas.

2006. gada 20. novembrī tiek parakstīts līgums par slimnīcas jaunās ēkas būvniecību un 2006. gada 1. decembrī sākas celtniecības darbi.

2008. gada 6. augustā parakstīts slimnīcas jaunās ēkas nodošanas-pieņemšanas akts.